EQUES DEBITUM

Dariusz Kostyra
Autor: Dariusz Kostyra
Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Otrzymałam właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód z powództwa firmy EQUES DEBITUM. Firma powołuje się na rzekome zadłużenie względem firmy POLKOMTEL pochodzące z 2004 roku. Czy ja faktycznie ten rzekomy dług musze płacić ?

Po otrzymaniu nakazu zapłaty ma Pani 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty można złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód lub wysłać litem poleconym z pośrednictwem poczty polskiej.
 
Prawidłowe wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty skutkuje przekazaniem sprawy wniesionej przez EQUES DEBITUM fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku do sądu rejonowego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania.
 
Po przekazaniu sprawy przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie.
 
W mojej ocenie zasadne jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w niniejszej sprawie, gdyż dochodzone roszczenie uległo przedawnieniu w 2007 roku. Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
W uchwale z dnia 7 maja 2009 r. (III CZP 20/09) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „z racji, że ustawa z dnia 21 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne nie reguluje kwestii przedawnienia – do roszczeń z umów zawartych na jej podstawie zastosowanie mają przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego, w tym art. 118 k.c., wyznaczający trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe”. 
 
Fundusz Sekurytyzacyjny EQUES DEBITUM  nabywając przedmiotową wierzytelność od firmy polkomtel wstąpił w jej sytuacje prawną.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 96§3 Kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik...
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty,...
Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu,...
W naszej historii skutecznie pomogliśmy już wygrać setki spraw przeciwko CERES...
Na chwilę obecną nie znając jeszcze treści powołanych przez Raport 3 Niestandaryzowany...
Bardzo proszę o pomoc i wskazówki co mogę w tej sprawie zrobić. Po pierwsze...
Właściwe w niniejszej sprawie jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego....
Zgodnie z Kodeksem cywilnym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych,...