strona główna Pozostałe Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Dariusz Kostyra
Autor: Dariusz Kostyra
Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Dostałam upomnienie i wezwanie do zapłaty należności z tytułu niepłacenia abonamentu rtv. W okresie, na który jest wystawione upomnienie byłam w myśl przepisów uprawniona do zwolnienia z płacenia tegoż abonamentu. Faktu, że jestem uprawniona do ulgi nie zgłosiłam w odpowiednim czasie. Kwota do zapłacenia jest niewiele niższa od mojej emerytury, nie jestem w stanie jej zapłacić, a ponadto nie widzę powodu, aby płacić za okres, w którym przysługuje mi zwolnienie. W związku z tym zapytuję czy mam jakąś możliwość, aby nie płacić naliczonych zaległości, co powinnam zrobić ?

Ustawa o opłatach abonamentowych wskazuje stosunkowo szeroki krąg osób, którym przysługuje zwolnienie z płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego. Przedmiotowa ustawa wprowadza jednak zasadę, iż zwolnienia określone w ustawie przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.
 
Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.
 
Mając, więc na uwadze przepisy ustawy wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu jest uzasadnione a ustawa nie daje możliwości anulowania tej opłaty wstecz. Zgodnie natomiast z art. 10 Ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu.
 
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 
W wniosku powinna Pani wskazać na Pani ciężką sytuację materialną oraz jednocześnie przedstawić dowody na przysługujące Pani zwolnienie z tych opłat i wskazać okoliczności z powodu których nie zgłosiła Pani tego faktu w placówce pocztowej.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Zgodnie z art. 96§3 Kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik...
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty,...
Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu,...
W naszej historii skutecznie pomogliśmy już wygrać setki spraw przeciwko CERES...
Na chwilę obecną nie znając jeszcze treści powołanych przez Raport 3 Niestandaryzowany...
Bardzo proszę o pomoc i wskazówki co mogę w tej sprawie zrobić. Po pierwsze...
Właściwe w niniejszej sprawie jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego....
Zgodnie z Kodeksem cywilnym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych,...